3 av 4 har erfarenhet av psykisk ohälsa

Ändå kan det vara svårt att prata om det

Ambassadörer

Att öka öppenheten och ändra attityderna till psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Forskning visar på att det mest effektiva sättet att göra detta är att få möta en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Sedan 2010 har därför 400 Hjärnkollambassadörer utbildats runt om i landet. Detta är personer med egen- och/eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa, som berättar sin egen berättelse. Bland våra ambassadörer finns många olika erfarenheter och diagnoser representerade. Våra Hjärnkollambassadörer har genomgått utbildning som kvalificerar dem att hålla i föreläsningar för mindre och större grupper, leda dsikussionsgrupper, och mycket annat – på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. De syns och hörs även gärna i media. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för.

Boka gärna en ambassadör som kan föreläsa om bemötande i vården, arbetslivet eller utbildningsväsendet!

Läs mer om våra ambassadörer här.

Boka en ambassadör här.