fbpx

3 av 4 har erfarenhet av psykisk ohälsa

Ändå kan det vara svårt att prata om det

Våra ambassadörer

Christoffer Francke

Christoffer Francke

Föreläser gärna om: Jag vill att vara så öppen och ohämmad som det bara går och genom detta kanske
ändra på folks attityder kring hur vi ser på psykisk ohälsa och vad man kan prata om och inte
prata om. Jag vet att detta tyvärr i dagens samhälle verkligen behövs, inte minst utifrån mina
egna erfarenheter men jag märker hur samhällets uppfattning och kunskaper inte rör sig
tillräckligt snabbt. Barn och unga vuxnas syn på psykisk ohälsa verkar halka efter och detta
vill jag gärna vara med och ändra på.

Erfarenhet av: Ångest, suicid tankar och depression och min resa med detta sedan tidig
barndom

Använder sig gärna av: Mig själv och powerpoint

Hanna Hildeman

Hanna Hildeman

Föreläser gärna om: ADHD som en tillgång, skolans behov av kunskap om ADHD, hålen i samhällets skyddsnät mm.

Erfarenhet av: Egen erfarenhet av ADHD, ätstörningar, självskadebeteende, utmattningssyndrom. Anhörigperspektiv (syskon med psykisk sjukdom) mm.

Använder sig gärna av: Humor och improvisation

Sociala medier:

Lisa Aronsson Höglund

Lisa Aronsson Höglund

Föreläser gärna om: Livet (familj, vänner, fritid) och arbetslivet med diagnoser samt livet som anhörig till barn och man med diagnoser. Pratar även gärna om fungerande strategier. Fokuserar på det som är positivt. Är socionom med många års erfarenhet av omsorg, socialtjänst, föreläsning och handledning.

Erfarenhet av: Egna diagnoser – ADHD, autistiska drag, Tourettes syndrom. Anhöriga – ADHD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, depression, utmattningssyndrom.

Använder sig gärna av: Rösten, bilder

Sociala medier:

Anneli Arvidsson Lindberg

Anneli Arvidsson Lindberg

Föreläser gärna om: 

Erfarenhet av: 

Emina Agga

Emina Agga

Föreläser gärna om: Disciplin och ADHD, koncentrationssvårigheter, mental träning och hur det kan se ut vid fungerande livsstil med ADHD/ADD.

Erfarenhet av: ADHD, Sociala medier, näthat och psykisk ohälsa på internet

Sociala medier:

Hannah Parnén

Hannah Parnén

Föreläser gärna om: Det som faktiskt gör skillnad, vägar tillbaka, att det går att bli frisk och må bra. Att det inte finns några hopplösa fall. Förbättringsarbete. Barnperspektiv (mådde dåligt redan som barn).

Erfarenhet av: Egen erfarenhet av självskadebeteende, anorexia nervosa, depression, ångestsyndrom, utmattning, återhämtning. Anhörigerfarenhet av depression och ätstörningar.

Använder sig gärna av: Rösten.

Sociala medier:
Snapchat: teskedsgumma

Astrid Lloyd

Astrid Lloyd

Föreläser gärna om: Mina erfarenheter av ätstörningar och depression och vad jag gjorde för att må bra igen. Vill uppmuntra unga att ta hand om sig själva och förstå sitt värde. Jag blev sjuk väldigt tidigt utan att ha någon att vända mig till. Jag vill att alla ska veta att det finns hjälp och att du inte är ensam!

Erfarenhet av:  Ätstörningar och depression.

Använder sig gärna av: Min berättelse. Diskussion.

Kiriakos Backis

Kiriakos Backis

Föreläser gärna om: Vägen tillbaka till livet och arbetslivet, situationen som kroniskt sjuk, utanförskap, samhällets press och förväntningar, bemötande hos myndigheter, positivitets- och ätstörningar, hur man skapar hopp och framtidstro i livet trots alla motgångar.

Erfarenhet av: ADHD, PTSD, ångestsyndrom, ätstörningar, depression, kroniskt smärta i 50% av kroppen, utbrändheten, mobbning, utanförskap.

Använder sig gärna av: musik, humor, bilder och improvisation.

Övrigt: Talar 4 språk: franska, grekiska, svenska och engelska.

Tjipke Stella Schmitd

Tjipke Stella Schmitd

Föreläser gärna om: Situationen i skolan som icke utredd, situationen som kroniskt sjuk, utanförskap, samhällets press och förväntningar, bemötande hos myndigheter, positivitets- och hälsohets.

Erfarenhet av: ADHD, Borderline, Ångestsyndrom, Highly Sensitive Personality

Använder sig gärna av: Sång, musik, dikter och teater

Sociala medier: