Hem

VÄLKOMMEN TILL HJÄRNKOLL SKÅNE

Hjärnkoll är en ideell riksorganisation som arbetar för att minska fördomar och sprida kunskap om psykisk ohälsa i samhället. Med början 2016 blev NSPH Skåne medlemmar i Riksförbundet Hjärnkoll och fick därmed förtroendet att driva Hjärnkolls arbete vidare i Skåne.

Detta gör vi genom Hjärnkoll Skåne där våra Hjärnkollambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som besöker arbetsplatser för att lära er mer om psykisk hälsa.

Vi riktar oss specifikt mot arbetslivet, vården och skolan samt också för olika typer av tillfällen som mässor, paneldebatter och olika events.

ANTISTIGMAKONFERENSEN 2021
VI ÄR ENSAMMA TILLSAMMANS
"Vi vet hur det känns"

ANTISTIGMAKONFERENSEN 2021

Skåneveckan 2021

#skaneveckan #psykiatriveckan

BOKA DIGITAL FÖRELÄSNING MED NÅGON AV VÅRA AMBASSADÖRER

Våra ambassadörer föreläser utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig. Målet är att öka kunskap om och öppenhet kring psykisk ohälsa. 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på vårt nyhetsbrev