fbpx

Ahmad Alkhatib

Kort presentation

Ahmad kom till Sverige 2015 och delar med sig av sin erfarenhet kring integration, migration, psykisk stress och pekes hälsa trygg och flykting har påverkat hans liv och hans framtid. Ahmad vet hur svårt det kan vara att med trauman bakom sig börja om sitt liv i ett nytt land. Men framför allt vet han också att det är fullt av möjligt att skapa en bra tillvaro trots allt som har hänt.

Bakgrund

2015 flydde Ahmad ensam från Syrien till Sverige och tvingades börja om på nytt liv utan familj. Det ända han hade med sig var en juridikexamen som han inte kunde använda i Sverige eftersom man alltid måste komplettera sin utbildning när man flyttar till ett nytt land. Han fick uppleva den psykiska stressen som det innebär att se sitt land falla isär, att förlora allt och sedan behöva börja om som asylsökande i Sverige.

Beskrivning av den psykiska ohälsan

Väl på plats insåg han hur svårt det kan vara att behöva lära sig ett helt nytt språk, en ny kultur och samtidigt försöka hitta bostad och arbete. Att hitta ett arbete kan vara extra svårt om man inte behärskar svenska språket och dessutom inte har något nätverk att ta hjälp av. Efter ett tag började den psykiska ohälsan göra sig påmind liksom depression, ångesttillstånd och komplicerade sorgereaktioner. Ahmad fick svårt att sova, samtidigt kände han en oro över familjen som bor kvar i hemlandet.

Vändpunkten i livet

Språket blev en väg in i samhället. Ahmad lärde sig svenska snabbt vilket öppnade dörrar in i samhället. Han fick jobb och lärde känna nya människor och hans psykiska hälsa blev allt bättre i takt med att han integrerades i samhället.

Hur ser livet ut idag?

Livet ser bättre ut idag. Ahmad jobbar på som tjänsteman och har ett ganska stabilt liv. Ahmad vill genom sina föreläsningar öka förståelsen hos samhällets aktörer för vad det kan innebära att leva med psykisk ohälsa i samband med migration och integration in i samhället.

Vad kan åhöraren förvänta sig av föreläsningen?

Genom sina föreläsningar vill han visa andra som befinner sig i en liknande situation att det går att börja om i ett nytt land med hjälp av rätt stöd. Ahmad vill också ge andra nyanlända hopp.

”Hopp kan hjälpa människor i osäkra situationer att bevara en tro på livet och på att det är möjligt att skapa sig en framtid på den plats där man lever. De som behöver hopp allra mest är nyanlända i Sverige men på grund av krig och oro förlorar många hoppet. Det är därför viktigt att förstå hur hopp kan skapas och upprätthållas. Hopp är av existentiell betydelse. Det ger kraft och också tilltro till framtiden. Utan hopp förlorar livet sin mening”.

Ahmad vill också öka kunskapen hos myndighetspersonal om hur de bättre kan hjälpa de som har migrerat till Sverige.

Hör honom berätta om sin resa och livet i dag.

Övrigt

Ahmad föreläser både på svenska och arabiska.

BOKA AMBASSADÖR

Kommentarsfunktionen är stängd.