Eva-Lotte Heiman

Föreläser om OCD ur ett inifrånperspektiv och dess påverkan på livssituationen. Fokuserar på vändpunkter, återhämtningsprocessen och den slingriga vägen fram till en fungerande vardag och ett levande liv.

BOKA AMBASSADÖR