Hannah Viklund

Föreläser gärna om: Det som faktiskt gör skillnad, vägar tillbaka, att det går att bli frisk och må bra. Att det inte finns några hopplösa fall. Förbättringsarbete. Barnperspektiv (mådde dåligt redan som barn).

Erfarenhet av: Egen erfarenhet av självskadebeteende, anorexia nervosa, depression, ångestsyndrom, utmattning, återhämtning. Anhörigerfarenhet av depression och ätstörningar.

Använder sig gärna av: Rösten.

 

Följ Hannah

BOKA AMBASSADÖR

Denna ambassadör går tyvärr inte att boka för tillfället. Kontakta oss så hjälper vi dig att
hitta en annan, lämplig ambassadör.