Josefin Hansson

Josefin Hansson

Ambassadör

Kort presentation

Josefin Hanssons föreläsning är en resa från barndom till nutid, från nedbruten självkänsla, ett hopplöst mörker och psykisk ohälsa till vändpunkten och vägen mot inre stabilitet, att inse sitt eget värde oberoende av yttre omständigheter och att vinna tillbaka sin livskraft.

Bakgrund

Josefin växte upp i en kärleksfull, trygg familj, var duktig i skolan och hade utåt sett allt ett barn kunde önska sig. Hon kunde läsa redan vid fyra års ålder, sög åt sig av ny kunskap som en svamp och längtade efter att börja skolan och få lära sig ännu mer spännande saker. Det hon inte visste var att hennes särskilda begåvning skulle göra henne till hackkyckling och att de efterlängtade skolåren skulle komma att kantas av utanförskap, känslor av meningslöshet och till och med mobbning. Den stabila självkänslan och inre tryggheten som hon haft med sig sen barnsben började långsamt försvinna.

Beskrivning av den psykiska ohälsan

Vid femton års ålder drabbades Josefin av en depression och med den kom också intensiv panikångest. När det var som värst orkade hon inte ens leva längre och var sin egen värsta fiende. Hon var övertygad om att hon var värdelös och saknade ofta kraften att ens gå upp ur sängen. Genom terapi började hon sluta fred med sitt förflutna och få tillbaka den glädje och livskraft som hon en gång saknade. Detta blev också startskottet till ett medvetet arbete med sin personliga utveckling. I vuxen ålder blev Josefin åter drabbad av ohälsa i form av utmattningssyndrom då hon efter ett halvår av universitetsstudier på 200%, flera extrajobb och en besatthet av att prestera kraschade fullständigt. I samma veva drabbades hennes pappa av cancer och en lång tid därefter spenderade hon på flykt från sig själv och sina känslor. För att må bra igen behövde hon dekonstruera hela sin självbild och åter möta de övertygelser från barndomen som lett till ett behov av att prestera för att bevisa sitt värde. Genom EMDR-terapi fick hon senare också hjälp med att bearbeta de traumatiska minnen hon tryckt undan under pappans sjukdomstid – som på sikt hade orsakat det hon senare förstod var PTSD. 

Idag är hon frisk och har ett nytt förhållningssätt till sina känslor och sitt egenvärde. Hon kastade den duktiga flickan i papperskorgen och har idag utformat en helt ny verktygslåda för att ta hand om sig själv och sin mentala hälsa.

Vändpunkten i livet

Med år av utanförskap och dålig självkänsla kom också en vilja att aldrig visa sig sårbar för Josefin, då hon trodde att det innebar svaghet och skulle göra henne till ett offer igen. Detta ledde till att hon under en lång tid försökte dölja sin psykiska ohälsa för omvärlden. Idag vet hon att den största styrkan ligger i att våga visa sig svag. Genom att våga berätta om sin psykiska ohälsa klev Josefin ur offerrollen och tog tillbaka makten över sitt liv och sin historia. Den energi hon använt för att visa upp en falsk perfektion för omvärlden, började hon rikta inåt istället och äntligen började livet vända. Viljan att visa upp en perfekt, ständigt positiv fasad och problematiken i detta tror Josefin är något som är genomgående i hela vårt samhälle idag. På sina föreläsningar pratar hon gärna mer om vikten av att våga visa sig sårbar – ett budskap hon blivit påmind om att minnas om och om igen även på senare år.

Hur ser livet ut idag?

Idag brinner Josefin för att hjälpa andra och är fast besluten om att skapa förändring i samhället. Hon har en kandidatexamen i psykologi och arbetar idag med samtalscoaching samt utformar mentala träningsprogram för personlig utveckling. Ur sin smärta har hon skapat sitt konstverk och ser numera varje bakslag i livet som ett tillfälle att lära sig något nytt om sig själv. Idag är Josefin sin egen bästa vän och värdesätter relationen med sig själv högst av allt – du är trots allt den enda som du med säkerhet vet att du kommer ha vid din sida livet ut! Med sina egenlevda erfarenheter och teoretiska kunskaper drivs vill hon kunna vara ett stöd för andra på deras resa mot inre läkning.

Vad kan åhöraren förvänta sig av föreläsningen?

Föreläsningen belyser att vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa och att vi måste komma ifrån föreställningen om att bara en viss sorts person, med en viss sorts erfarenheter, blir drabbad. Den betonar konsekvenserna av ett fyrkantigt skolsystem och hur särskild begåvning inte är ett lyxproblem utan kan leda till dålig självkänsla och utanförskap, vilket i sin tur skapar en negativ spiral av tankemönster och kompensatoriska strategier som kan vara svår att ta sig ur utan medvetenhet. Josefin berättar öppet och ärligt om vad hennes depression lärde henne, hur hon tog sig upp ur det mörka hålet och lärde sig att kontrollera sin ångest. Hon förklarar också vikten av att förstå vad som format dig till den du är och att bli medveten om hur vår självbild och våra beteendemönster påverkas av våra erfarenheter. Om så önskas pratar Josefin också gärna om strategier för att tillfriskna från stressrelaterad ohälsa samt ger inblick i sina erfarenheter av PTSD.

Föreläsningen är en hoppfull uppmaning att ta hand om sitt yngre jag och framför allt betonar den vikten av vårda relationen till sig själv.

Övrigt

Josefin är en av våra unga ambassadörer och föreläser därför mycket på skolor för den yngre målgruppen, men har även medverkat på ett flertal konferenser, föreläst inför arbetsgrupper samt gjort intervjuer i radio.

Länkar

BLOGGINLÄGG AV JOSEFIN

Har du 5 minuter över?

Det här med psykisk ohälsa… Jag är en person som ser saker. Uppmärksammar, observerar, tar in och förstår så mycket som så ofta går obemärkt förbi så många andra. För att jag har varit på andra sidan själv. Genom mina

Läs mer »

BOKA FÖRELÄSNING MED JOSEFIN

Önskar du ha föreläsningen

Kommentarsfunktionen är stängd.