Linda Bauhn

Kort presentation

Under Linda Bauhns föreläsning får vi ta del av hennes väg från en snårig uppväxt, utvecklandet av bipolär sjukdom typ 1, till ett gott liv med arbete och familj. Linda berättar om hur hon hela tiden behöver balansera sin vardag för att inte tippa över i ett skov. Hon berättar om hur det är att ha en psykisk sjukdom på arbetsplatsen, och att möta chefer och kollegor när hon både är  kompetent och har en psykisk sjukdom. 

Bakgrund

Linda växte upp i en liten by på landet. Hon upplevde från tidigt mycket rädsla och ovisshet i hemmet. På mellanstadiet försökte hon förstå vad som var fel på henne genom att läsa mammans lärobok i psykiatri. Utåt sett var hon bäst i klassen och en begåvad flicka, men hon dolde sitt dåliga mående och vände inåt i en djup ensamhet och tonåren kom att bli splittrade och sökande.

Beskrivning av den psykiska ohälsan

Linda fick sin diagnos bipolär sjukdom typ 1 som vuxen och hade innan dess upplevt flera blandade perioder – djup depression kombinerat med stark livfullhet och initiativkraft. Genom åren har hon haft posttraumatiskt syndrom och flera perioder av utmattning. Linda har vårdats inom slutenvården och har nu en god kontakt med den specialiserade öppenvården. Hon kämpar fortfarande med sviterna efter den senaste utmattningen, vilken resulterat i sviktande minne och uppmärksamhet, något som inverkat på rehabiliteringen tillbaka i arbete.

Vändpunkten i livet

I föreläsningen berättar Linda om hur frågan ”Hur mår du egentligen? från en läkare blev början på en ny förståelse av sig själv. Ingen omkring henne hade sett hennes ångest och uppvarvning och hon förstod inte själv sina känslor, de var så vanliga för henne. Först då blev det uppenbart att hon trots ett chefsuppdrag och en utbildning i meditation inte hade någon riktning eller ro alls i sitt liv.

Hur ser livet ut idag?

Linda arbetar som logoped sedan 2007 och har familj. Hon vill utifrån sin egen berättelse öppna upp för samtal kring psykiskt mående och psykisk sjukdom samt om hur det är att inte fungera som andra på en arbetsplats.

Vad kan åhöraren förvänta sig av föreläsningen?

Linda berättar öppet och levande. Hon talar om vägen till en förståelse av sig själv, om svårigheten att lita på sin förmåga och sina känslor när de kan förändras av sjukdom. Hon berättar om rehabilitering åter i arbete och kontakten med arbetsgivare och fack, om både stötestenar och gott samarbete. 

Övrigt

Linda vänder sig till alla intresserade grupper och anpassar sin föreläsning efter behov. Hon föreläser gärna för chefer och arbetslag med fokus på arbetsmiljö, rehabilitering, bemötande och anpassningar på arbetsplatsen. 

LINDAS BLOGGINLÄGG

Ett rike som är mitt

Det är ofta jag blir färdig med andra. För det finns ett rike som är mitt. Ett rike som jag känner väl men bara anar utsträckningen av. Där vill jag gå med långsamma steg. Barnen tvingade mig ur mitt mitt, de vill mig något,

Läs mer »

BOKA FÖRELÄSNING MED LINDA

Önskar du ha föreläsningen

Kommentarsfunktionen är stängd.