Lisa Aronsson Höglund

Föreläser om: Livet (familj, vänner, fritid) och arbetslivet med diagnoser samt livet som anhörig till barn och man med diagnoser. Pratar även gärna om fungerande strategier. Fokuserar på det som är positivt. Är socionom med många års erfarenhet av omsorg, socialtjänst, föreläsning och handledning.


Erfarenhet av: Egna diagnoser – ADHD, autistiska drag, Tourettes syndrom. Anhöriga – ADHD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, depression, utmattningssyndrom.

Följ Lisa

BOKA AMBASSADÖR