fbpx

Lisa Möller

Kort presentation

Under Lisa Möllers föreläsning får vi följa hennes historia från tidig uppväxt fram till idag. Lisa föreläser utifrån sin egna erfarenhet av att leva med ADHD och autistiska drag, hon föreläser om hur man kan klara av arbete och studier, att vara anhörig/barn till en förälder med psykisk ohälsa och missbruk och att vara förälder till barn med särskilda behov samtidigt som man själv har det. Lisa vill förmedla hopp och styrka. För att få ett samhälle med acceptans för varandras olikheter måste vi vara öppna och våga prata om psykisk ohälsa. Lisa vill med sina föreläsningar förmedla hopp genom att visa att det går att uppnå sina mål trots psykisk ohälsa och tidigare trauma. För att nå toppen måste man först ha varit på botten. Hon har också erfarenhet av våld i nära relationer.

Bakgrund

Lisa växte upp växte upp med en kriminell och missbrukande pappa. När hennes mamma lämnade hennes pappa flyttade de till Göteborg och fick de skyddad identitet. Meningen var att börja om i en ny stad men Lisas beteende blev värre och hennes temperament och självdestruktivitet eskalera. Det var svårt för vuxna att hantera henne och hon placerades på SIS-behandlingshem enligt LVU (Lagen om vård av unga).

Beskrivning av den psykiska ohälsan

Lisa har haft kontakt med socialtjänst och BUP (barn och ungdomspsykiatrin) under hela sin uppväxt. Den första psykologkontakten hade Lisa redan som 3-åring på grund av sina aggressiva utbrott och sitt utåtagerande beteende. Lisa har blivit feldiagnostiserad med flera olika diagnoser på grund av sitt utåtagerande beteende som startade i tidig ålder. När Lisa var 13 år sa en psykolog att hon hade diagnosen bipolär sjukdom vilken visade sig vara fel och efter en ny utredning fick hon sedan bland annat diagnosen ADHD kombinerad form och autistiska drag.

Vändpunkten i livet

Lisa har jobbat mycket med sig själv efter flera utmattningsdepressioner och sjukskrivningar. Lisa hade inte några betyg från grundskolan eller gymnasiet eftersom hon missat flera år av skoltiden. När Lisa blev förälder började hon att studera och tog igen allt. Grundskolan och gymnasiet passade aldrig Lisas sätt att fungera men på Komvux och universitetet samt högskolan fungerade det bra. Hon hade missat mycket och fick börja från noll men när hon trots det lyckades ökade hennes självkänsla och en ny värld öppnades. Hon tog igen allt som hon hade missat i studieväg under alla åren som hon uteblivit från skolan. Lisa började arbeta med att bryta gamla tankemönster av värdelöshet, hopplöshet, frustration, skam och den negativa bilden av sig själv som funnits där så länge hon kan minnas. Det är en process som tagit tid och som fortfarande pågår. Lisa mediterar och utövar yoga för att varva ner. Lisa har lärt sig olika strategier för att kunna hantera sitt humör och sitt temperament. Idag klarar hon oftast av att hantera omgivningens krav och förväntningar.

Hur ser livet ut idag?

Lisa har flera utbildningar bakom sig och har arbetat med människor i ungefär tolv år. Just nu arbetar hon som Stödpedagog. Lisas mål är att på en politisk nivå påverka och förbättra för människor som hamnar utanför samhället och hon har därför valt att läsa statsvetenskap på universitetet. Lisas stora intresse är att läsa och skriva och hon vill bli författare. Idag accepterar Lisa sig själv och vet att hon gör det bästa hon kan i varje situation. Hon har lärt sig att återhämtning är viktigt och till skillnad från tidigare ger hon nu sig den tiden som hon behöver för att återhämta sig när allting bara blir för mycket.

BOKA AMBASSADÖR

Kommentarsfunktionen är stängd.