Rikard Åberg

Föreläser gärna om: Jag har arbetat som civilingenjör i datateknik och har mestadels arbetat som IT-konsult inom utveckling och organisation. Jag föreläser om resan till min egen ställda diagnos (complex)-PTSD efter upprepade utmattningsdepressioner från rollen som konsult, samt vilka faktorer som kan ha påverkat detta – Lite socialt stöd från riktiga kollegor, inflammation, stress, sömn och många resdagar.

Erfarenhet av: PTSD, Utmattning, Depression, IT-Konsult

BOKA AMBASSADÖR