Tarek Dirawi

Kort presentation

Under Tarek Dirawis föreläsning får vi höra helt sann berättelse om en framgångsrik och frisk man i fyrtioårsåldern som över en natt och som en blixt från klarblå himmel blir galen. Inom loppet av ett år förlorade han fru, barn, hem, familj, jobb, vänner samt miljontals kronor och självmordstankar var det enda han hade kvar.

Hur hans ständiga känsla av utanförskap i samhället, äktenskapet och till och med sitt eget hem var bäddat för psykisk ohälsa. Likaså var hans uppväxt i två kulturer med motsägelsefulla normer och värderingar. Den arabiska kulturen som ärrade honom och den svenska som stämplade honom.

Berättelsen ger en unik inblick i den arabiska kulturens normer och värderingar samt hur dessa kolliderar med dom svenska, men även så med psykisk ohälsa.

Den skildrar också hopp och hans väg tillbaka till att slutligen övervinna ohälsan genom att vända känslan av utanförskap till samhörighet samt tillvarata kulturernas styrkor istället för dess svagheter. 

Tarek berättelse handlar om att våga bryta tystnaden, våga be om hjälp samt vilken vård som han upplevde som bra respektive mindre bra. Han beskriver världen ur en galen mans perspektiv, om skam och skuld, ensamhet, utanförskap och isolering. Om att förlora allt men också om att vinna allt.

Bakgrund

Tarek växte upp i Beirut (Libanons huvudstad), flyttade till Sverige 1984 (han var då 6 år gammal) och bor nu i Malmö med sin fru och sina två barn. Han har avklarat dubbla examen i ekonomi (vid Lunds universitet), har haft flera toppjobb inom bankvärlden och under lång tid haft över en miljon kronor i årsinkomst. Han har alltid varit en högpresterande elev och mönsteranställd. Livet med överprestationer, högt uppsatta mål och orimliga krav på sig själv, satte slutligen sina spår och 2018 drabbades han av psykisk ohälsa, först mani som därefter övergick i djup depression.

Beskrivning av den psykiska ohälsan

Han diagnosticerades vid fyrtioårsåldern med ADHD och Bipolärsjukdom och går i dagsläget på Bipolärmottagningen i Malmö där han utbildas i sin sjukdom och hur man undviker nya återfall.

Vändpunkten i livet

Med psykisk ohälsa förändras livet, det gjorde även Tareks. Hans fru, hans familj, hans jobb, hans tillgångar, allt var förlorat. En förminskad självbild och ett sårat självförtroende var det enda han hade kvar. Följderna var många och konsekvenserna tunga. För att kunna ta sig vidare behövde han skapa ett nytt liv och en ny mening åt sitt nya liv.

Tarek identifierade sina styrkor tillsammans med Fredrik Bengtsson på Haga Livscenter som är hans psykolog. De bestod främst i tvåspråkighet samt förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift. Med sin välutvecklade språkförmåga föll det sig naturligt att tänka i form av att skriva och föreläsa.

Med psykisk ohälsa hade han tillförskaffat sig nyvunnen kunskap som han ansåg kunna komma andra psykiskt lidande till nytta. I takt med att han skrev och delade sin berättelse med andra avtog hans skam- och skuldkänslor, men även hans ångest. Ju större nytta hans nyvunna kunskap tillförde sin omgivning desto mer mening fick det som hänt som honom och desto lättare blev det att acceptera förlusterna i det förflutna.

Öppenheten innebar också att Tarek inte behövde dölja sina personliga ”svagheter” såsom sårbarhet och känslighet. Han kände det som att en sten lättade från hans hjärta, men även de bördor som han länge hade burit.

Skrivandet var bra terapi för honom. Han lärde sig förstå, sortera och hantera sina negativa känslor och därigenom blev dom allt lättare att utstå.

Tarek skrev utan förväntningar och med utrymme att uttrycka hur han verkligen kände och tyckte, men även hur han såg på omvärlden. Det handlade inte om prestationer utan om han själv och hans ofiltrerade sanning. Det var befriande och kravlöst menar Tarek.

Genom att skriva och föreläsa om integration och psykisk ohälsa fick han dessutom vara i ett sammanhang där det han varit med om inte bara accepterades utan även sågs som en styrka.

Han insåg att om han inte öppnade sig så skulle det inte bara vara omöjligt att komma tillbaka till ett arbetsliv utan till ett liv överhuvudtaget.

Hur ser livet ut idag?

Tarek har skrivit en bok om psykisk ohälsa, galenskap, utanförskap, om att ha sitt ursprung i en utpräglad tystnad, skam- och skuldkultur samt om vikten av att våga bryta tystnaden som man från en ”machokultur”. Han föreläser om sin helt sanna berättelse, som handlar om att våga bryta tystnaden, stå upp för sig själv och se det goda i människor istället för det mindre goda. Hur hans sjukdom har påverkat vem han är och hur han lever idag. Eller hur han behöver leva för att må bra. Han har också lärt sig mycket om min sjuklighet för att förstå den och hur den påverkar honom. Han har dessutom lärt sig leva på ett mer hållbart sätt, som inte gör honom sjuk.

Vad kan åhöraren förvänta sig av föreläsningen?

Lyssnare kan förvänta sig en humoristisk, jordnära arabisk man som tvingats till stor självinsikt på kort tid. Föreläsningen i sig berör och lätt för dom flesta att ta till och lära sig något av, då Tarek tar upp ämnen som låg självkänsla, känslan av inte duga till, av att inte synas eller ens finnas, strävan efter perfektion, sökandet efter bekräftelse samt svårigheten i att våga vara sig själv. Föreläsningen är strukturerad efter frågorna:
  • Bakgrund om sig själv och hur Tareks liv såg ut innan krisen.
  • Hur hans ursprung påverkade hans sätt att tänka kring manlighet.
  • Vad som utlöste den akuta reaktionen.
  • Svårigheten att tala om sitt dåliga mående.
  • Att våga bryta tystnaden.
  • Hur han tänkte han kring skuld och skam.
  • Motståndet kring att söka hjälp.
  • Vägen tillbaka till ett ”normalt” liv.
  • Vad blev konsekvenserna av allt detta?
  • Vem är han idag?
Tarek är bekväm med att tala om sina tidigare problem och är villig att svara på frågor som uppkommer under föreläsningens gång, föreläser gärna för större grupper och hans föreläsning brukar upplevas som gripande, engagerande och givande av de som lyssnar. Tarek stannar även kvar efter föreläsningens slut för att svara på frågor.

Övrigt

Tarek föreläser helst på svenska då det är det han är van vid, men han har även arabiska som modersmål och talar flytande engelska. Om en arabisk eller engelskspråkig föreläsning önskas kan det eventuellt gå att ordna.

BOKA FÖRELÄSNING MED TAREK

Önskar du ha föreläsningen
Kommentarsfunktionen är stängd.