Fysiska aktiviteter 5 maj 2022

Fysiska aktiviteter 5 maj 2022
Vill du hålla i en "Levande bok-föreläsning"?
Vill du hålla i en öppen, fysisk föreläsning?
Vill du göra något fysiskt ute, t.ex. dela ut material, samtala med människor eller dylikt?