Hantering av personuppgifter

Hjärnkoll värnar om dina personuppgifter och strävar efter att behandla dem på rätt sätt.

Integritetspolicy

Hjärnkoll värnar om dina personuppgifter och strävar efter att behandla dem på rätt sätt. Därför har vi tagit fram en policy för hantering av personuppgifter, i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen har som syfte att skydda dig och dina personuppgifter ytterligare. Det innebär att du har rätt att bli tydligt informerad om hanteringen av dina personuppgifter.

Riksförbundet Hjärnkoll vill därför berätta hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du ska göra om du är missnöjd med något och vill klaga. De rättsliga grunder vi använder för att behandla dina personuppgifter är i regel genom samtycke eller efter en intresseavvägning. Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare.

Riksförbundet Hjärnkoll Skåne, org. nr. 802492-1671, är personuppgiftsansvarig. Riksförbundet verkar på nationell nivå, med huvudsäte och kansli i Stockholm. Hjärnkolls regionala föreningar, som är egna juridiska personer, är i sin tur egna personuppgiftsansvariga.

Ambassadörer

Vi samlar in vissa personuppgifter när du bli ambassadör via vårt ambassadörsregister. Där sparar vi förutom namn, adress och mejladress viss personlig information om dig som vi behöver för att kunna matcha dig som ambassadör mot uppdragsgivarens önskemål. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter sparas så länge du är ambassadör, men rensas bort om du inte längre vill vara ambassadör. Registret ligger i en särskild databas som hanteras av ett fåtal personer på kansliet. Vid matchningen förmedlas dina uppgifter vidare till uppdragsgivaren, men bara efter ditt godkännande. Om du som ambassadör vill veta vilka uppgifter vi har om dig, skriv till kontakt@hjarnkollskane.com eller ring 0723-83 71 11.

Uppdragsgivare

Vi sparar kontaktuppgifter (namn, adress, mejladress, telefonnummer) till uppdragsgivare, dvs de som anlitar ambassadörer som föreläsare, för att kunna följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete och för att kunna marknadsföra vårt erbjudande.

Foton

Vi tar ibland mingelbilder och andra foton i samband med våra egna evenemang. En del foton publiceras på webbplatsen och våra sociala kanaler för att berätta om Hjärnkolls arbete. Vi försöker alltid att be om tillåtelse från de personer som förekommer på bild.

Nyhetsbrev

Hjärnkoll Skåne använder nyhetstjänsten MailChimp. Via den tjänsten skickar vi ut våra nyhetsbrev. Vi skickar bara ut till dig som aktivt samtyckt att få nyhetsbrev från oss. Du kan när som helst avregistrera dig genom att klicka på en länk i slutet av nyhetsbrevet.

Hjärnkoll Skåne kan också komma att kommunicera med dig via sociala medier genom din e-postadress.

Cookies på webbplatsen

På Hjärnkoll Skånes webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.

Permanenta cookies

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På hjarnkoll.se används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

Session cookies

En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder Hjärnkolls tjänster.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.

Analysverktyg för webbstatistik

Hjärnkoll Skåne använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Om du inte vill att dina besök på hjarnkollskane.com ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

Övriga personuppgifter

Vi samlar in vissa personuppgifter när du anmäler dig till en utbildning, en föreläsning, ett seminarium eller ett annat arrangemang via vår webbsida eller via e-post. Förutom namn och mejladress behöver vi ibland ta in uppgifter om kostönskemål (specialkost), allergier och eventuella behov när det gäller tillgänglighet för att administrationen av våra arrangemang ska fungera. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är även här samtycke. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt.

Vilka är dina rättigheter?

Vi lagrar personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Ändamålen för behandlingen kan variera.

Du har rätt att kontakta oss om du vill göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter eller få information om vilka uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mejladressen kontakt@hjarnkollskane.com eller ringa 08-120 488 20.

Du har också rätt att:

  • Begära rättelse av felaktiga uppgifter
  • Begära radering av vissa uppgifter
  • Begära att vi begränsar behandlingen
  • Få personuppgifter överförda

Om du anser att Hjärnkoll Skåne har behandlat dina uppgifter felaktigt kan du klaga hos Datainspektionen.