Inför Antistigma 2022 – Del 01

Inför Antistigma Del 1
1. Vilken av nedan tema skulle du vilja vi hade på årets Antistigmakonferens?
2. Vilken ort i Skåne tycker du vi ska ha konferensen i?
3. Vilket datum och tid tycker du vi ska ha konferensen på?