Ann Wirsén Meurling

Ann Wirsén Meurling

Månadens Ambassadör - Februari 2022

Vad fick dig att bli Hjärnkoll ambassadör?

Jag har alltid funderat över hur människor tänker och fungerar, inte minst för att jag själv känt mig ”annorlunda” men inte förstått varför. Men jag har alltid försökt stötta andra som är ”annorlunda” på olika sätt, och som hamnat lite utanför.

Därför valde jag att utbilda mig till psykolog med neuropsykologisk inriktning. Första gången jag ”gick in i väggen” var jag 22 år. Sen dess har jag stått på antidepressiv behandling, och vid 55 års ålder fick jag min adhd-diagnos, efter min 5:e krock med ”väggen”, som lett till omfattande hjärntrötthet och slutligen sjukpension på heltid. Sen 2017 är jag Hjärnkollsambassadör för att öka kunskapen om psykisk ohälsa och omgivningens förståelse för oss som är lite annorlunda.

Vad gör du för att må bra?

Vandrar vid havet, sjunger i kör (inte samtidigt!)

Vilka frågor brinner du för?

Att man inte ska behandla olikheter som ”fel”!

Även om psykisk ohälsa ofta medför funktionsnedsättningar i olika avseenden finns det mycket man kan göra för att minska svårigheterna som kan uppstå. Att anpassa krav efter förmåga, och miljö efter var och ens resurser och begränsningar är jätteviktigt! Inkludering behöver inte betyda ”lika för alla”, utan att man ger var och en möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. Ingen är sin diagnos!

Vem är din förebild?

Just nu är jag ett fan av psykiatern Lotta Borg-Skoglund, som i boken ”ADHD-från duktig flicka till utbränd kvinna” faktiskt beskriver mitt eget liv! Hon har även startat ett företag som inriktar sig på att diagnostisera och behandla, och sprida kunskap om barn och unga med NPF. Hon har själv barn med NPF.

Har du ett citat eller motto som du vill/försöker leva efter?

Förr var det självklart ”Allt! Genast”, inte så nyttigt! Så nu säger jag som Pontius Pilatus i bibeln ”Se människan!”

BOKA FÖRELÄSNING MED ANN

Önskar du ha föreläsningen