Tjipke Schmidt – Februari 2021

Tjipke Schmidt

Månadens Ambassadör - Februari 2021

– Varför är du Hjärnkolls ambassadör?

Jag vill vara med och bidra till ett öppnare samhällsklimat när det gäller att prata om psykisk ohälsa, eftersom jag är övertygad om att mindre stigma kring att må dåligt skulle kunna lindra en del av problemen och hjälpa fler att söka hjälp på ett tidigare stadium. Jag vill också kunna använda mina erfarenheter till något konstruktivt som kan hjälpa andra.

– Vad brinner du för?

Rättvisa och likvärdiga möjligheter till ett värdigt liv och en trygg tillvaro är frågor som engagerar mig mycket. Jag brinner även för kultur och möjligheten att uttrycka sig kreativt.

– Har du någon förebild?  

Adam Nergal Darsky från det polska black metal-bandet Behemoth inspirerar mig mycket. Han använder sin intelligens och vältalighet i kampen mot förtryck och orättvisor i sitt hemland.

BOKA DIGITAL FÖRELÄSNING MED TJIPKE

Önskar du ha föreläsningen