Ann Wirsén Meurling – Januari 2021

Ann Wirsén Meurling

Månadens Ambassadör - Januari 2021

– Varför är du Hjärnkolls ambassadör?

Jag är en 61-årig sjukpensionär efter upprepade utmattnings- och depressionsperioder, med sent diagnostiserad adhd, som delvis förklarar depression och utmattning. Jag har en bakgrund som neuropsykolog och hjärnforskare, och är dessutom anhörig med mormor, pappa och två döttrar med psykisk ohälsa. Därför tror jag att jag kan bidra med både erfarenheter och annan kompetens för att sprida kunskap om psykisk ohälsa hos både barn och vuxna.

Jag hoppas kunna minska fördomar och stigmatisering av personer med psykisk ohälsa, och i bästa fall öka chansen att framför allt flickor med adhd får rätt diagnos, stöd och ev. behandling.

– Vad brinner du för?

Framförallt flickor med odiagnostiserad adhd, som riskerar att utveckla depression, ångest och skolmisslyckande om de inte får rätt diagnos och stöd. Men även stressade barn och ungdomar med ångest- och depressionsproblematik.

Med mina kunskaper från hjärnforskningen om hjärntrötthet och utmattning, som jag dessutom själv upplevt, vill jag öka förståelsen och kunskapen om utmattningssyndrom, dess orsaker och behandling.

– Har du någon förebild?  

Marie Åsberg, klok psykiater, professor emerita i psykiatri, som var den som beskrev utmattningssyndrom som diagnos, och som alltid varit mån om att lyssna på, förstå och hjälpa sina patienter. Och som fortfarande är en hängiven och initiativrik forskare vid 86 års ålder!

BOKA DIGITAL FÖRELÄSNING MED ANN