Martina Hägerklint – Maj 2021

Martina Hägerklint

Månadens Ambassadör - Maj 2021

– Varför är du Hjärnkolls ambassadör?

Både som anhörig till person med psykisk ohälsa och själv drabbas av psykisk ohälsa samt i mitt jobb har jag massor av gånger upplevt fördomar, stigmatisering. Jag vill med min historia öka kunskapen och förståelse och minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa. Och förmedla hopp att det kan bli bättre.

– Vad brinner du för?

Jag för ofta en kamp för att mina döttrar ska få det stöd av samhället som de har rätt till, så det är en sak jag brinner för. Jag brinner även för att minska stigmatisering och fördomar kring psykisk ohälsa samt att alla patienter inom psykiatrin ska få ökat inflytande i sin vård och bättre vård.

– Har du någon förebild?  

Min väninna Eva. Hon har tagit sig igenom så mycket tuffa och jobbiga saker. Och gång på gång  när hon befinner sig nere i djupaste avgrunden så reser hon sig och visar världen hur stark hon är. Livet kan verkligen vara ett helvete men ändå ger hon aldrig upp.

BOKA DIGITAL FÖRELÄSNING MED MARTINA