Maria Strand – Mars 2021

Maria Strand

Månadens Ambassadör - Mars 2021

– Varför är du Hjärnkolls ambassadör?

Jag är ambassadör för (H)järnkoll i syfte att delge min berättelse för att stödja andra som varit eller är i liknande situationer. Målet är att medverka till att bryta stigmatiseringar och fördomar om psykisk ohälsa, visa på att det är viktigt att vi börjar öppna upp mer kring detta och dela vår erfarenhet. I egenskap av barn till mamma med psykisk ohälsa och själv delvis drabbad har jag upplevelser som jag vill lyfta fram där andra människor kan känna igen sig och/eller någon i deras omgivning.

– Vad brinner du för?

Jag brinner för att inge hopp, motivera och inspirera människor. Det är ett av mina mål och som jag ser det utifrån mina erfarenheter, att genom samtalet och möten öka förståelsen för samt minska fördomarna mot psykisk ohälsa. Detta verkar jag för i mitt arbete och ser fram emot att göra även för (H)järnkoll.

– Har du någon förebild?  

Min förebild är min son som idag är 33 år. Han har haft många motgångar men alltid stått stadigt som en fura. När det har blåst som värst har han svajat lite men aldrig fallit till marken. Han är förlåtande gentemot de människor som försökt skada honom och han är en mycket kärleksfull och empatisk person med ett distanserat perspektiv på livet. För 12 år sedan tog han ett stort och modigt steg då han flyttade med sin fru till Toronto, fick arbete och ett helt nytt socialt liv.

BOKA DIGITAL FÖRELÄSNING MED MARIA

Önskar du ha föreläsningen