Josefin Hansson – Oktober 2020

Josefin Hansson

Månadens Ambassadör - Oktober 2020

– Varför är du Hjärnkolls ambassadör?

Jag är ambassadör för att jag vill göra skillnad. Om jag kan beröra, informera, utbilda och stötta en enda människa genom att berätta min historia så är det värt allt för mig. Genom att berätta mitt perspektiv ger jag den psykiska ohälsan ett ansikte, förändrar attityder och sprider förhoppningsvis även hopp om att det går att komma till andra sidan. En människa är så mycket mer än det den går igenom. Det är en styrka att våga visa sig svag!

– Vad brinner du för?

Jag brinner för människor och deras välmående. Att förstå vad som formar människor till den de är. Att sprida kärlek och hjälpa. Genom mina erfarenheter, samt min akademiska utbildning i psykologi strävar jag efter att vara någon som kan utstråla det ljus jag själv en gång saknade – samt vägleda människor på resan mot att hitta sitt eget ljus och kärleken till sig själva.

– Har du någon förebild?  

Jag har många! Jag inspireras av alla människor jag möter och tror starkt på att det finns något att lära av varenda person som korsar ens väg. Jag har människor i min närhet som är en förebild för mig i sättet de vågar sätta gränser, till exempel. Det kan också vara en känd talare som inspirerar mig till att bli mitt bästa jag i mitt yrkesliv. Alldeles för många för att namnge alla helt enkelt! 🙂

BOKA DIGITAL FÖRELÄSNING MED JOSEFIN