Michaela Eriksson – September 2020

Michaela Eriksson

Månadens Ambassadör - September 2020

– Varför är du Hjärnkolls ambassadör?

Jag bestämde mig tidigt i min återhämtningsprocess att jag ville använda mina erfarenheter till något positivt. Jag vet att de erfarenheter jag har kan vara värdefulla i det förebyggandet arbetet mot psykisk ohälsa. Jag vill också sprida hopp och förmedla budskapet att det alltid finns ett ljus i mörkret. Samt att det är möjligt att ta tillbaka makten över sitt liv och återhämta sig från psykisk ohälsa även om oddsen tycks vara emot en.

– Vad brinner du för?

Jag har alltid varit en förespråkare av de mänskliga rättigheterna och brinner för den enskildes individens rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Jag brinner för den enskildes individens rätt att bli behandlad med respekt och värdighet. Jag brinner för medmänsklighet, vänlighet och omtanke.

– Har du någon förebild?  

Jag har aldrig haft en specifik förebild. Jag blir inspirerad av alla människor jag möter. Det finns en otrolig kraft i mötet mellan människor. Är vi bara villiga att öppna upp och lyssna på vad våra medmänniskor har att berätta, kan vi lära oss mycket av varandra. Jag har lärt mig otroligt mycket bara genom att lyssna på andra människors erfarenheter och kunskap. Det öppnar alltid upp nya perspektiv och vägar.

BOKA DIGITAL FÖRELÄSNING MED MICHAELA

Önskar du ha föreläsningen