Utvärdering – Antistigmakonferensen 2023 – Deltog ej

Utvärdering Antistigma 2023 - Ej deltagande
1. Kön? *
3. Anmälde ni er som privatperson eller via arbete/studier? *
4. Har ni varit med vid Hjärnkoll Skånes tidigare Antistigmakonferenser? *
Om Ja på punkt 4, vänligen ange vilken/vilka.

5. Kring inbjudan och anmälan till konferensen

5a. Var hittade ni anmälningsformuläret? *
5b. Upplevde ni att det var svårt att genomföra anmälan? *
6. Deltog ni vid konferensen digitalt tillsammans med en annan som anmält sig?
7. Vänligen ange anledningen till att ni inte deltog *
8. Vad hade vi kunnat göra för att ni skulle ha valt att delta? *
9. Vad hade vi kunnat göra bättre kring marknadsföringen av konferensen?
10. Kan ni tänka er att delta vid nästa års Antistigmakonferens? *