Utvärdering – Antistigmakonferensen 2023

Utvärdering Antistigmakonferensen 2023 - Deltog
Deltog ni digitalt eller fysiskt?
1. Kön? *
3. Anmälde ni er som privatperson eller via arbete/studier? *
4. Har ni varit med vid Hjärnkoll Skånes tidigare Antistigmakonferenser? *
Om Ja på punkt 4, vänligen ange vilken/vilka.

5. Kring inbjudan och anmälan till konferensen

5a. Var hittade ni anmälningsformuläret? *
5b. Upplevde ni att det var svårt att genomföra anmälan? *

6. Vad tyckte ni om konferensens olika delar?

6a. Konferencierens insats
6b. Hanna Hildemans föreläsning - "Tonår som satte spår"
6c. Katri Frankensteins föreläsning - "Tillgänglig och personanpassad vård för unga med ångestsyndrom"
6d. Längden på pausen
6e. Martina Hägerklints föreläsning - "Hjälp! Mitt barn lider av psykisk ohälsa och är hemmasittare"
6f. Katarina Kjells föreläsning - "AI-teknologi för bedömning av depression och ångestproblematik hos barn och unga"
6g. Panelsamtalet
6h. Längden på de olika föreläsningarna/delarna *

7. Vad tyckte ni om de tekniska delarna?

7a. Inloggningsförfarandet
7b. Bildkvaliteten
7c. Ljudkvaliteten *
8. Vad hade vi kunnat göra annorlunda kring konferensen? *
9. Vad hade vi kunnat göra bättre kring marknadsföringen av konferensen?
10. Kan ni tänka er att delta vid nästa års Antistigmakonferens? *