Arbetsliv

Målet för Hjärnkoll Skånes arbetslivskoncept är att skapa ett öppnare samtalsklimat kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen, och att hjälpa chefer och medarbetare att bättre hantera och förebygga psykisk ohälsa.

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Men det går att förebygga psykisk ohälsa som till exempel stress.

Det finns en stor efterfrågan hos företag och verksamheter att få stöd i hur man kan hantera psykisk ohälsa i arbetslivet. För att möta detta har Hjärnkoll tagit fram ett koncept som riktar sig till arbetslivet.

Syfte

  • Minska fördomarna om psykisk ohälsa och förbättra attityderna till personer med psykisk ohälsa i arbetslivet.
  • Öka kunskapen om vad psykisk ohälsa kan innebära och hur vanligt det är.
  • Öka möjligheten till ett öppnare samtalsklimat kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
  • Väcka tankar om vad man som medarbetare och chef kan göra för att stödja en person som har psykisk ohälsa.

Om arbetslivskonceptet

Konceptet består av en tre timmar lång utbildning ledd av en Hjärnkollsambassadör med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och arbetsliv, och med särskild utbildning för uppdraget. Ambassadören är van att föreläsa och att leda grupper.

Ambassadören skapar genom den egna berättelsen en levande bild av hur det kan vara att hantera psykisk ohälsa kopplat till arbetslivet. Genom sin berättelse visar hen på vägar framåt mot återhämtning och ger exempel på hur medarbetare och chefer kan bidra till att stödja sin kollega under vägens gång.

Faktakunskapen som ingår i utbildningen handlar framförallt om psykisk ohälsa och stigmatidiga tecken och riskfaktorer samt friskfaktorer utifrån arbetsmiljöarbete och bygger på material framtaget i samarbete med andra aktörer med kunskap på området. All faktakunskap förmedlas dock genom ambassadörens egna erfarenheter, vilket gör kunskapen mer levande och lättare att tillämpa för deltagarna på arbetsplatsen.

Kostnad och ansvarsfördelning

Hjärnkoll Skåne ansvarar för konceptet och hanterar det praktiska kring utbildningen. Kostnaden är 7 800 kronor. Kostnad för böcker, samt eventuell resa och logi för ambassadören tillkommer.

Boka en ambassadör

För att boka en ambassadör så kan du antingen boka specifik ambassadör via respektive ambassadörsprofil på sidan Boka Ambassadör eller så kan du skicka ett mail till kontakt@hjarnkollskane.com, så hör vi av oss.

Handledning och studiematerial

I arbetslivskonceptet använder vi handledningen och studiematerialet Så gör du som chef respektive Så gör du som kollega. Dessa ger konkreta verktyg för att bli bättre på att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Materialet går att beställa genom vår webbutik.

Ytterligare insatser kring psykisk ohälsa i arbetslivet

Om man önskar kan en Hjärnkollambassadör bokas för att stödja arbetsplatsen att arbeta vidare med studie- och handledningsmaterialet Så gör du som chef och Så gör du som kollega. Arbetsplatsen ansvarar då för att någon med kunskap om arbetsmiljöarbete inom företaget leder cirkeln jämte ambassadören. Detta för att flera av diskussionsfrågorna väcker frågor som någon inom företaget bör besvara. Det kan vara någon från företagets hälsovård, HR-avdelning eller chef med särskilda kunskaper inom arbetsrätt.