Hjärnkoll Ung

Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt bland unga på senare år. Hjärnkolls unga ambassadörer kan hjälpa till att förstå vilket stöd unga människor behöver.

Hjärnkoll Ung är Hjärnkolls satsning på unga vuxna ambassadörer. Ambassadörerna är mellan 18-30 år och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.  De besöker framför allt skolor, elevhälsan, vårdcentraler, BUP-mottagningar och psykiatrin runt om i landet för att delge sin berättelse och ge inspiration till hur man kan öppna upp för att börja prata om psykisk ohälsa. De ger en inblick i vad unga människor behöver och vilken sorts stöd de vill ha. Ungambassadörerna håller föreläsningar, samtalsgrupper och workshops, samt deltar i referensgrupper, paneler, samtal och liknande.

Våra unga ambassadörer

Klicka på någon utav våra unga ambassadörer nedan för att läsa deras profiler och få möjlighet att boka dem.

Sorry, no results were found.