Antistigmakonferens 2022

Antistigmakonferens 2022

DEN 10/11 HADE VI VÅR UPPSKATTADE
ANTISTIGMAKONFERENS FÖR 5:e ÅRET I RAD!

I år var konferensen på Dunkers Kulturhus – Helsingborg och även digitalt via Zoom.

Vi vill under vår konferens lyfta mäns psykiska hälsa. Med våra ambassadörers egna erfarenheter, yrkesverksammas kunskap och vad forskningen säger vill vi försöka lyfta fram de olika perspektiven kring ämnet. 

Vi vill öka kunskapen för att bidra till en förändring kring de attityder och fördomar som finns kring mäns psykiska hälsa.

MÄNS PSYKISKA HÄLSA

Normer för manlighet bidrar till pojkars och mäns psykiska ohälsa och begränsar deras benägenhet att söka hjälp och vård i tid. Samma normer påverkar hur män blir bemötta inom vården. SKR har tagit fram en skrift med strategier för att stärka arbetet kring mäns psykiska hälsa.

Sju av tio personer som begår självmord i Sverige är män, samtidigt söker pojkar och män hjälp för psykisk ohälsa i mindre utsträckning än flickor och kvinnor. Om fler verksamheter blir bättre på att tidigt fånga upp pojkar och mäns psykiska ohälsa tidigt kan självmord förebyggas.

Vill du läsa mer inför konferensen, läs mer från källan för ovan text: skr.se

Momma Merzis

Konferencier
Ambassadör

Kiriakos Backis

Föreläsare
Ambassadör

Sara Blom

Föreläsare
Forskare

Kristoffer Persson

Föreläsare
Ambassadör

PROGRAMMET:

13:00 – Introduktion
Vår konferencier Momma Merzis startar konferensen

13:15 – ”Att vara man med ätstörningar”
Ambassadör – Kiriakos Backis

13:45 – ”Män möter i högre grad hinder på vägen till vård
Sara Blom – Forskare för samhällsmedicin och folkhälsa, GU

14:30 – Fika, paus och underhållning
Musik av The New Dizzyspells – Ambassadör Annika Wihlborg-Paulin och Håkan Paulin

15:00 – ”Föds mannen feg?”
Ambassadör – Kristoffer Persson

15:30 – Panelsamtal, frågestund och avslutning
Förutom panelsamtal och frågestund så avslutas konferensen med utlottning av Företagsupprop, Myndighetsupprop och föreläsning.

Sara Blom – Forskare för samhällsmedicin och folkhälsa, GU. Sara Blom presenterar sin avhandling som visar att män har svårare att söka vård vid psykisk ohälsa än kvinnor. Föreläsningen kommer att handla om olika orsaker till detta med fokus på mäns och kvinnors kunskap och attityder kring psykisk ohälsa, samt skillnader i mäns vårdsökande utifrån utbildningsnivå.

Läs mer om Sara Blom

ANMÄLAN - ENDAST FÅTAL FYSISKA PLATSER KVAR!

Anmälan för fysiskt deltagande är nu stängd.

BONUSMATERIAL