Myndighetsuppropet

För ett öppnare samtalsklimat kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

3 av 4 personer i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa.

Det finns alltså inte en enda arbetsplats där psykisk ohälsa inte existerar. Inom myndigheter är personer med psykisk ohälsa ingen ovanlig målgrupp. Mot bakgrund av detta har vi på Hjärnkoll Skåne initierat projektet ”Myndighetsuppropet”.

Myndighetsuppropet är en satsning för oss att etablera relationer med olika myndigheter för att:

  • Förändra attityder
  • Eliminera fördomar
  • Öka kunskapen
  • Proaktivt främja medmänsklighet och förståelse

Vi kan med andra ord hjälpa till att förse er med verktyg att arbeta med psykisk ohälsa för att medvetet främja den psykiska hälsan på arbetsplatsen. Sticka hål på fördomar, förändra negativa attityder och motverka diskriminering.

Fördelar och vinster

Vad finns det för fördelar och vinster med att ansluta sig till vårt myndighetsupprop?

  • Öka den psykiska hälsan på arbetsplatsen.
  • Underlätta identifieringen av tidiga tecken av psykisk ohälsa.
  • Myndigheten gör ett aktivt val och är med och påverkar synen på psykisk ohälsa i samhället.
  • Bidra till förbättrade möten med personer med psykisk ohälsa som är i kontakt med er myndighet.
  • Myndigheten exponeras i alla sammanhang som Myndighetsuppropet syns och är med i vilket bidrar till er övriga synlighet som då blir kopplat kring ämnet psykisk ohälsa.
  • Att visa en positiv inställning och stå upp för psykisk ohälsa på er arbetsplats sänder ut goda signaler för de personer som är i kontakt med er som myndighet.

Kort om oss

Hjärnkoll Skåne är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för ökad kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa sedan 2009. Verksamheten är statsfinansierad och vilar på solid vetenskaplig grund och bedrivs till stor del genom ambassadörer som har egen erfarenhet psykisk ohälsa.

Detta ingår:

Pris: 5500:-

inkl. moms

VI ÄR INTRESSERADE OCH VILL VETA MER

Anmäl ert intresse genom att fylla i och skicka in formuläret nedan så berättar vi mer och hjälper er vidare.