Boka Ambassadör

Våra ambassadörer föreläser utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig.
Målet är att öka kunskap om och öppenhet kring psykisk ohälsa. 

Jag letar efter någon som kan föreläsa om:

 • Alla
 • ADHD
 • Anhörig
 • Aspberger
 • Bipolär
 • DDD
 • Depression
 • EIPS
 • PTSD
 • Personlighetsstörning
 • Psykos
 • Seniorer
 • Social fobi
 • Suicid
 • Utmattning
 • Ätstörning
 • Ångest

Vad kan en ambassadör användas till?

Du kan boka en ambassadör till en föreläsning, där hen berättar och samtalar utifrån sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller som anhörig.

Andra sammanhang där ambassadörens erfarenhet kan komma till nytta är t.ex. panelsamtal, kompetensutvecklingsdagar eller vid verksamhetsutveckling där ambassadörens eget perspektiv på t.ex bemötande inom vården, anpassningar i skolan kan ha stor betydelse i processen. Våra ambassadörer kan också vara delaktiga i fokusgrupper och referensgrupper i utvecklingsarbete inom t.ex. slutenvården inom BUP.

Några exempel på aktörer som har anlitat våra Hjärnkollambassadörer är kommuner, landsting, myndigheter, skolor, vården och privata företag.

Våra ambassadörers erfarenhet

Våra ambassadörer är mellan 19 och 70+ och representerar tillsammans ett brett spektrum inom psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder. De har till exempel erfarenhet av depression, utmattningssyndrom, ADHD, ADD, autismspektrumdiagnos, bipolär sjukdom, tvångssyndrom, schizofreni, anhörig till person med psykisk ohälsa mm.

Några av våra ambassadörer har även:

 • erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller migration
 • specialutbildning inom vårt arbetslivskoncept
 • specialutbildning som samtalsgruppledare inom vårt samtalsgruppsmaterial Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer
Är du intresserad av att veta mer om våra koncept och material, kontakta oss på kontakt@hjarnkollskane.com.

Hur bokar jag en ambassadör?

För att boka en ambassadör så kan du antingen boka specifik ambassadör via respektive ambassadörsprofil här ovan eller så kan du skicka ett mail till kontakt@hjarnkollskane.com, så hör vi av oss.

Vad kostar det att boka en ambassadör?

 • Att anlita en ambassadör kostar 4 200 kronor per föreläsning. Kostnader för eventuella resor och övernattning kan tillkomma.
 • Fakturering sker efter utfört uppdrag. Betalningsvillkor 30 dagar.
 • Att boka Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer inklusive samtalsgruppledare kostar 6 900 kronor per grupp om åtta tillfällen.
 • Fakturering av samtalsgrupp Vi pratar om livet sker efter första tillfället är avklarat. Betalningsvillkor 30 dagar.

I händelse av inställd föreläsning, mindre än 7 dagar, orsakad av uppdragsgivaren, betalar uppdragsgivaren fullt arvode till föreläsaren samt ersätter resor och eventuellt boende som ej går att avboka. I händelse av sjukdom eller annan oförutsedd händelse, försöker Hjärnkoll att ersätta föreläsaren med Iikvärdig föreläsare.

Kontakta oss gärna på kontakt@hjarnkollskane.com om du har frågor om våra ambassadörer, ambassadörsbokningar eller kring kostnader gällande t.ex. panelsamtal eller fokusgrupper.

Hantering av personuppgifter

Hjärnkoll sparar kontaktuppgifter (namn, adress, mejladress, telefonnummer) till uppdragsgivare, för att kunna följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete och för att kunna marknadsföra vårt erbjudande. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.