Hanna Hildeman

Föreläser gärna om: ADHD som en tillgång, psykisk ohälsa och kulturkrockar, vikten av att utreda rätt för att minska svinn (av pengar och tid), vägar ur självdestruktivitet och ätstörningar mm. 

Hanna är, förutom föreläsare, bland annat konstnär, mamma, hip-hop-nörd och hobbytatuerare. Hon drabbades i högstadiet av ätstörningar och självskadebeteende, vilket ledde till en rörig skolgång och efter många om och men till en ADHD-diagnos när Hanna var 20. Sen blev livet ännu stökigare ett tag, innan Hanna (mest på egen hand) klurade ut vad hon behövde göra för att fungera.

Erfarenhet av: ADHD, ätstörningar, självskadebeteende, utmattningsdepression mm. 

Använder sig gärna av: Humor, publikens engagemang, improvisation

 

BOKA AMBASSADÖR