Riksförbundet

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar brett och på många nivåer för att öka öppenheten och kunskapen om psykisk ohälsa, och förändra diskriminerande attityder och beteenden till människor med psykisk ohälsa. Bakom Riksförbundet står 12 patient-, brukar- och anhörigorganisationer i nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH. Vill du veta mer om NSPH’s verksamhet så gå in på www.nsph.se. Mellan 2009 och 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Handisam/Myndigheten för delaktighet och NSPH. Vid årsskiftet 2014-2015 tog Riksförbundet Hjärnkoll över arbetet. I Hjärnkolls styrelse finns alla organisationer i NSPH representerade. Runtom i landet finns regionala föreningar som är medlemmar i Riksförbundet och fått förtroende att driva Hjärnkolls arbete i respektive region. I Skåne är det NSPH Skåne som driver Hjärnkolls arbete och är medlemmar i riksförbundet Hjärnkoll. Riksförbundet arbetar framförallt genom:

Utbildning och ambassadörskap

Hjärnkoll har över 300 utbildade Hjärnkollambassadörer som är själva grunden i attityd- och påverkansarbetet. Ambassadörerna föreläser och utbildar utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa på arbetsplatser, konferenser, seminarier och utbildningar. De jobbar också aktivt mot media.

Regional mobilisering

De regionala Hjärnkollföreningarna mobiliserar lokalt engagemang och arbetar med påverkansarbete genom bland annat pressbearbetning, konferenser, seminarier och utbildningar i sitt geografiska område. Läs mer.

Samarbeten

Riksförbundet Hjärnkoll och de regionala Hjärnkollföreningarna samarbetar med myndigheter, landsting, kommuner, företag och organisationer för att införliva strategier och arbetssätt i ordinarie strukturer som minskar diskriminering på grund av psykisk ohälsa.