Om Hjärnkoll Skåne

Hjärnkoll Skåne är en del av NSPH Skåne och Riksförbundet Hjärnkoll (www.hjarnkoll.se) och ansvarar för verksamheten i Skåne län. Vi verkar för att minska fördomarna och okunskapen kring psykisk ohälsa genom att få ut våra ambassadörer på uppdrag i näringslivet, på myndigheter, landsting och kommuner samt på skolor och utbildningar. Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa som de berättar om. De håller även diskussionsgrupper, utbildningar och andra uppdrag.

Hjärnkoll Skåne arbetar även attitydförändrande genom aktiviteter och manifestationer samt genom samtal med myndigheter i samarbete med andra brukarorganisationer.

Hjärnkoll Skåne är en del av NSPH Skåne.

I NSPH Skåne ingår: Attention i Skåne, Autism- och Aspergerföreningen Skåne, Fontänhuset i Skåne, Frisk & Fri, Libra i Skåne, OCD-föreningen i Skåne, RFHL Syd, Shedo i Skåne, Skånes brukarförening, SPES Skåne

Regional samordnare för Hjärnkoll Skåne är Erika Wilhelmsson.