Vision – Mål – Värdegrund

Vision

Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter

Mål

Öka kunskapen, förändra negativa attityder och minska diskriminering av människor som lever med psykisk ohälsa

Värdegrund

Värdegrunden påverkar hur vi arbetar, hur vi bemöter varandra och hur vi förhåller oss till omvärlden. Det här är Hjärnkolls värdegrund:

  • Vi pratar om dig och mig, inte vi och dom
  • Vi ger akt på våra egna fördomar och dömer inte andra
  • Vi ger ett hopp om förändring till det bättre
  • Vi gör skillnad tillsammans

Uppdraget som Hjärnkollambassadör innebär följande:

  • Vi är stolta och öppna
  • Vi har en positiv syn
  • Vi är inkluderande
  • Vi är trygga i och med vår erfarenhet

Värdegrunden är något vi ständigt måste arbeta med!