Vad vi gör

Om Hjärnkoll Skåne

Hjärnkoll Skåne är en del av NSPH Skånes verksamhet. Hjärnkolls verksamheter/föreningar finns runt om i landet och Riksförbundet Hjärnkoll finns som ett nationellt stöd och underlättar det likriktade arbetet.

Arbetsliv

Målet för Hjärnkoll Skånes arbetslivskoncept är att skapa ett öppnare samtalsklimat kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen, och att hjälpa chefer och medarbetare att bättre hantera och förebygga psykisk ohälsa.

Företagsuppropet

Detta går hand i hand med arbetslivskonceptet och målet är även här att skapa ett öppnare samtalsklimat kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen, och att hjälpa chefer och medarbetare att bättre hantera och förebygga psykisk ohälsa.

3 av 4 personer i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa. Det finns alltså inte ett enda företag där psykisk ohälsa inte existerar. Mot bakgrund av detta har vi på Hjärnkoll Skåne initierat projektet ”Företagsuppropet”.

Hjärnkoll Ung

Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt bland unga på senare år. Hjärnkolls unga ambassadörer kan hjälpa till att förstå vilket stöd unga människor behöver.

Seniorambassadörer

Psykisk ohälsa känner ingen ålder. Genom att se bortom 60+ kan vi rädda liv. Våra seniorambassadörer hjälper dig att bli bättre på att bemöta äldre med psykisk ohälsa.