Annika Wihlborg-Paulin

Kort presentation

Under Annika Wihlborg-Paulins föreläsning berättar hon om hur hon efter sin andra skilsmässa, mitt i livet drabbades av en psykossjukdom. Hur psykosskoven utlöstes vid varje tillfälle av överansträngning vid olika separationer, hur hon kom vidare och hur hennes liv ser ut idag.

Bakgrund

Annika är en Malmötös, som har varit hemstaden trogen, förutom under några år under uppväxten då hon bodde med familjen i Helsingborg. Skolgången under mellanstadiet var tuff, eftersom hon utsattes för mobbing.

Annikas uppväxt präglades av föräldrarnas tilltagande alkoholmissbruk och mammans psykiska ohälsa.

Annika blev tidigt mammans hjälpreda och kurator. Hon blev vad man kallar ”mamma till sin mamma”, redan i de tidiga tonåren. Annika flydde hemmet som artonåring. Utifrån att hon var väldigt rädd för att vara ensam gick hon in i relationer som inte var bra för henne, däribland förekom det missbruk och psykisk misshandel. Under tiden studerade Annika till socionom och arbetade flera år på Försäkringskassan.

Beskrivning av den psykiska ohälsan

Annika kan nog kallas högkänslig, men allt eftersom åren har gått känner hon att hon trivs rätt bra med det. Men närpsykossjukdomen slog till,  i fyrtioårsåldern var hon och hennes omgivning helt oförberedda.

Vändpunkten i livet

Det är nu många år sedan det sista skovet. Fontänhuset, som är en psykosocial rehabilitering, hjälpte henne att ta de första stegen mot ett värdigt liv.

Hur ser livet ut idag?

Numera arbetar hon som Peer Support inom psykiatrin i Region Skåne, där hon leder en väl renommerad Återhämtningsskola.

Vad kan åhöraren förvänta sig av föreläsningen?

Annika föreläser gärna om att vara anhörig till personer som har psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik.
Det är inte omöjligt att Annika piggar upp er med en sång eller dikt… Ni får vänta och se!

BOKA FÖRELÄSNING MED ANNIKA

Önskar du ha föreläsningen

Kommentarsfunktionen är stängd.