Ann Wirsén Meurling

Ann Wirsén Meurling

Ambassadör

Kort presentation

Ann Wirsén Meurling berättar om sin uppväxt som ”duktig flicka” där hon ändå alltid känt sig annorlunda, och aldrig jämngammal med sig själv. Mycket begåvad, men slarvig och lat, var ett vanligt omdöme under skoltiden. En lyckad akademisk karriär med två doktorsavhandlingar och ett framgångsrikt yrkesliv slutade i en utmattningsdepression 2013, och det var inte första gången. Redan vid 22 års ålder, under universitetsstudietiden, kraschade hon in i väggen, men ingen förstod vad som hänt. Efter mångårig behandling mot depression och ångest föreslog en psykiater att hon, vid 55 års ålder, borde göra en adhd-utredning, som ledde till diagnos och behandling för adhd, utöver depressionsmedicineringen. Ann berättar om sina erfarenheter och belyser hur viktigt det är att hitta ”duktiga flickor” med adhd tidigt, för att undvika utmattningsepisoder, och ge dem en ärlig chans att utveckla sina förmågor under bästa tänkbara förutsättningar. Många aspekter av adhd ger goda förutsättningar för en karriär, men innebär också risker om man inte är medveten om de begränsningar i uppmärksamhet och uthållighet som ofta är en del av bilden.

Bakgrund

Född i en akademikerfamilj i Stockholm 1959, som äldst av två syskon, brodern och modern har dyslexi, fadern synnerligen begåvad och framgångsrik. Jobbig skoltid, svårt att orka med, svårt att klara ”tråkiga” ämnen, men superduktiga i det som var kul. Inga kompisar, lite udda. Utbildad till psykolog, forskarutbildning i neuropsykologi, 2 doktorsavhandlingar, docent. Vid 40 anställd som förläggare på Studentlitteratur för uppbyggnad av utgivningen av kurslitteratur i psykologi, senare även socialt arbete. Gift, 2 döttrar, skild sen 2015. Under uppväxten mycket ångest och oro, och svårt med reglering av känslor och aktivitetsnivå. ”Intensiv”. Flera episoder av utmattning och depression. fått adhd-diagnos vid 55 års ålder, efter en lång tid av utmattning och sjukskrivning. Sedan hösten 2020 sjukpensionär, med extrem stresskänslighet, svårigheter med koncentration och arbetsminne.

Beskrivning av den psykiska ohälsan

Mycket ångest och oro under uppväxten. Depressiva perioder i tonåren, skoltrött. Efter studenten mått bättre, både under arbete och universitetsstudier. Gått in i väggen första gången vid 22 års ålder. Behandling för depression och ångest, dock flera dippar under kommande år. Fungerat relativt ok under ett 20-tal år, med examina, äktenskap, barn och jobb. Båda döttrarna har problem med depression och ångest, vilket orsakat mycket psykisk press. Ny utmattningsepisod 2013, långtidssjukskrivning med ett antal försök till rehabilitering och arbetsträning fram till 2020, då sjukersättning beviljats. 2015 utredd för adhd, klar uppmärksamhetsstörning, behandling med centralstimulantia i kombination med antidepressiva. Kvarstående kraftig stresskänslighet, och kognitiva problem i form av koncentrationssvårigheter, bristande arbetsminne och uttröttbarhet. Fungerar ok kortare stunder, ofta med ökad utmattning och vilobehov efteråt.

Vändpunkten i livet

Att förstå att det inte var mitt fel! Jag var inte bara ”lat och slarvig”, som inte orkade med läxor, tappade uppmärksamheten på trista lektioner, var intensiv och ivrig och impulsiv och barnslig och borde kunna skärpa mig. Mina förutsättningar var inte som andras! Jag lyckades mångdubbelt över förväntan med de förutsättningar jag hade, och fick ett framgångsrikt liv. Dock på bekostnad av utmattningsperioder och depressioner. Mina slutsatser är två. 1) det går att bli framgångsrik i studier, yrkesliv och socialt trots adhd. 2) Om man tidigt får en diagnos kan man sätta in stöd där det behövs och anpassa förväntningarna efter de förutsättningar man har. Begåvade barn lyckas ofta dölja sina svårigheter genom strategier, ofta på gränsen till tvångsmässiga, för att klara kraven. Det kräver dock mycket psykisk energi, vilket är onödigt slitsamt, om man kan få hjälp med sånt man har svårt med, så man inte pressar sig för hårt.

Hur ser livet ut idag?

Nu har jag precis fått beslut om 100% sjukersättning. Mina kognitiva svårigheter och min extrema stresskänslighet får jag leva med. Jag har pressat mig för hårt, och försökt duga i alla lägen, trots känslan av att vara ”fel” och ”annorlunda”. Det känns viktigt för mig att berätta om mina erfarenheter, som är långt ifrån unika, så att inte historien fortsätter upprepa sig. Det gäller att hitta och förstå sig på ”duktiga flickor” som kämpar för att hålla näsan ovanför vattenytan, och duga ”på alla andras villkor”. Pojkar med adhd lägger man ofta märke till, och de får rätt diagnos och rätt hjälp. Att hitta dessa flickor, och ta tillvara på deras rika förmågor och kreativa idéer, men samtidigt undvika att de hamnar i prestationsbaserad självkänsla och får svårt att leva upp till krav som de flesta andra klarar.

Vad kan åhöraren förvänta sig av föreläsningen?

Lite beroende på önskemål och sammanhang kan jag berätta om hur det var att vara ”duktig flicka” utan kompisar i skolan, hur jag lyckades arbeta mig fram till att bli ordentlig och noggrann, med otaliga kontrollstrategier. Hur jag erövrat mina akademiska mål, fast jag egentligen hatar målstyrning. Hur jag ideligen har känt att mattan rycks undan under mina fötter och jag ramlar ner i avgrunden, när saker händer som jag inte kan förutse eller hantera. Och hur jag kommit tillbaka igen, gång på gång. Och, slutligen, hur jag tror att jag hade klarat ett ”hållbart” liv till pensionen med rätt förutsättningar och stöd.

Övrigt

Jag föreläser gärna i skolor, för föräldragrupper, för elevhälsans personal, för fackliga företrädare, HR-personal, eller för dem som intresserar sig för neuropsykiatriska funktionsvariationer i olika åldrar. I och med min psykologutbildning och egen forskning om hjärnans funktioner kan jag även ge teoretisk bakgrund till psykisk ohälsa av olika slag i kombination med presentationen av egna erfarenheter.

BLOGGINLÄGG AV ANN

Inte riktigt som andra

Lite udda är hon allt. Duktig i skolan, har lätt för att lära och kunde redan läsa när hon kom till förskoleklassen. De andra tycker hon är rätt jobbig, för hon svarar ofta på frökens frågor utan att räcka upp

Läs mer »

Hoppet

Totalkrasch.Tankarna snurrar i huvudet i ett enda virrvarr.Kan inte tänka färdigt en enda av dem. Eller, jo, jag tänker att läget är hopplöst nu. Att jag kämpat och strävat, och blivit buren av min medicin över svackorna, men att det

Läs mer »

BOKA FÖRELÄSNING MED ANN

Önskar du ha föreläsningen

Kommentarsfunktionen är stängd.