Företagsuppropet

För ett öppnare samtalsklimat kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

3 av 4 personer i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa.

Det finns alltså inte ett enda företag där psykisk ohälsa inte existerar. Mot bakgrund av detta har vi på Hjärnkoll Skåne initierat projektet ”Företagsuppropet”.

Företagsuppropet är en satsning för oss att etablera relationer med företag för att:

  • Förändra attityder
  • Eliminera fördomar
  • Öka kunskapen
  • Proaktivt främja medmänsklighet och förståelse

Vi kan med andra ord hjälpa till att förse er med verktyg att arbeta med psykisk ohälsa för att medvetet främja den psykiska hälsan på företaget. Sticka hål på fördomar, förändra negativa attityder och motverka diskriminering.

hjarnkollskane_goodie_2786_1920px

Fördelar och vinster

Vad finns det för fördelar och vinster med att ansluta sig till vårt företagsupprop?

  • Öka den psykiska hälsan på arbetsplatsen.
  • Underlätta identifieringen av tidiga tecken av psykisk ohälsa.
  • Företaget gör ett aktivt val och är med och påverkar synen på psykisk ohälsa.
  • Företaget exponeras i alla sammanhang som Företagsuppropet syns och är med i vilket bidrar till er övriga marknadsföring.
  • Välmående och medvetna företag kan bli förebilder och statuera goda exempel (bana väg för positiva förändringar i samhället), vilket visar på bra goodwill och är mycket varumärkesstärkande.

Kort om oss

Hjärnkoll Skåne är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för ökad kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa sedan 2009. Verksamheten är statsfinansierad och vilar på solid vetenskaplig grund och bedrivs till stor del genom ambassadörer som har egen erfarenhet psykisk ohälsa.

Detta ingår:

Pris: 5500:-

inkl. moms

VI ÄR INTRESSERADE OCH VILL VETA MER

Anmäl ert intresse genom att fylla i och skicka in formuläret nedan så berättar vi mer och hjälper er vidare.