fbpx

För ett öppnare samtalsklimat kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

3 av 4 personer i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa.

Det finns alltså inte ett enda företag där psykisk ohälsa inte existerar. Mot bakgrund av detta har vi på Hjärnkoll Skåne initierat projektet ”Företagsuppropet”.

Vi kan hjälpa till att förse er med verktyg att arbeta med psykisk ohälsa för att medvetet främja den psykiska hälsan på företaget. Sticka hål på fördomar, förändra negativa attityder och motverka diskriminering.

Hjärnkoll Skåne är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för ökad kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa. Verksamheten är statsfinansierad och vilar på solid vetenskaplig grund och bedrivs till stor del genom ambassadörer som har egen erfarenhet psykisk ohälsa.

Detta ingår:

Pris: 4200:-

inklusive moms

Ta ställning för den psykiska hälsan i näringslivet genom att delta i Hjärnkoll Skånes företagsupprop!

VI ÄR INTRESSERADE OCH VILL VETA MER

Anmäl ert intresse genom att fylla i och skicka in formuläret nedan så presenterar vi upplägget närmare vid ett personligt möte över en kopp kaffe. Eller två.

Alternativet att presentera upplägget över telefon och internet finns också så klart.