Ny Ambassadörsprofil – Del 1 av 3

Ny Ambassadörsprofil - Del 1/3

Presentation och Profilbild

T.ex. ”Under (för- och efternamn) föreläsning får vi följa hens livshistoria, hur den psykiska ohälsan utvecklades och hur hen idag har lyckats skapa ett meningsfullt och bra liv.”
T.ex. ”X kom till Sverige från Thailand 1987 när hon var 15 år gammal tillsammans med sin mamma och bror. X fick ta hand om sin mamma och ta ett oerhört stort ansvar – bördan på hennes axlar var alldeles för tung att bära för en ung flicka.
T.ex. ”X har varit längst ner i den svartaste avgrundens källare med diagnostiserad tumör, ångest, utmattning, depression, fibromyalgi och högkänslighet (HSP) men tagit sig upp igen efter en lång tid av behandlingar och egen reflektion och hittat sitt varför.”
T.ex. ”Efter en lång väntan och en omfattande utredning får X diagnoserna ADHD och ADD. För X blir det en stor lättnad och äntligen får hon en förklaring till sina svårigheter. Idag mår X bra och har ett arbete hon trivs med, hon är gift och har två barn.

Ett annat exempel ”I föreläsningen berättar X om livet efter diagnosen som blev den stora vändpunkten. Hur maktlöshet och skam, byttes mot en stor lättnad och acceptans till varför livet såg ut som det gjorde. I dag har X bättre strategier för att få ordning på livet, strategier som X gärna delar med sig av.”
T.ex. ” Idag arbetar X med…. Han vill genom sina föreläsningar öka förståelsen hos samhällets aktörer för vad det kan innebära att leva med psykisk ohälsa
T.ex. ”X berättar väldigt öppet, naket och levande sin historia om resan genom vanföreställningar, paranoia, rösthörande, tvångsvård, tvångsåtgärder, slutenvård och den öppna psykosvården med boendestöd, sysselsättning och färdtjänst. Men också om olika myndighetskontakter genom åren. X berättelse handlar mycket om att förmedla hopp då hon idag arbetar som företagare.”
T.ex. Om man föreläser på olika språk och/eller om man har en specifik målgrupp man föreläser för.
Vill du ha en ny profilbild?