Enkät

Företagsuppropet - Enkät
Kön *
Ålder *
Tidigare erfarenhet *

KUNSKAP

Om jag hade en vän med psykiska problem, vet jag vilket råd jag skulle ge hen för att få professionell hjälp. *
Människor med allvarliga, psykiska problem kan återhämta sig fullständigt. *
För att någon med psykisk sjukdom ska bli frisk måste de ta medicin. *
Det är bättre att låta en kollega vara ifred om hen verkar må dåligt. *
Man ökar risken för självmord genom att prata om det med den som uttryckt sig att vilja göra det. *
Psykisk sjukdom är ärftligt. *
Ta ställning till nedan och kryssa i om du anser att det är psykisk sjukdom. *

FÖRDOMAR

Personer med psykisk ohälsa är opålitliga. *
Människor med psykisk ohälsa är starkare än andra människor. *
Någon med psykisk sjukdom jobbar inte lika bra som andra. *
Kvinnor är mer psykiskt sköra än män. *
Psykisk sjukdom föregås av en traumatisk upplevelse. *
Man kan direkt se på någon att den är psykiskt sjuk. *
De som har psykisk sjukdom tycker om att vara ensamma. *

ATTITYDER

En funktionsnedsättning möter inga hinder på min arbetsplats. *
Vem som helst kan få psykisk sjukdom. *
Det är synd om personer med psykisk sjukdom. *
Personer med psykisk ohälsa kan bli en belastning för arbetsplatsen. *
Jag skulle inte låta någon med psykisk sjukdom få passa mina barn. *
Vi måste inta en mer tolerant inställning till människor som har en psykisk sjukdom. *
De som har en psykisk sjukdom vill inte prata om det. *