Retorikkursen 2022

Retorikkursen 2022
Kommer du att delta: Söndag 24 april kl. 09.00-12.00? *
Kommer du att delta: Söndag 25 september kl. 09.00-12.00? *