Utvärdering för uppdragsgivare

Utvärdering - Uppdragsgivare
1b. Var föreläsningen fysisk eller digital? *
6a. Fungerade kontakten med Hjärnkoll kring bokningen bra? *
7. Upplever ni som uppdragsgivare att ambassadören bidrog till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa? *
8. Motsvarade föreläsningen era förväntningar? *
12a. Skulle ni rekommendera en vän eller kollega att lyssna på en Hjärnkollsambassadör? *
13a. Om föreläsningen var digital - Hur upplevde du att tekniken fungerade?