fbpx

Utvärdering för uppdragsgivare

Utvärdering - Uppdragsgivare
6a. Fungerade kontakten med Hjärnkoll kring bokningen bra?
7. Upplever ni som uppdragsgivare att ambassadören bidrog till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa?
8. Motsvarade föreläsningen era förväntningar?
12a. Skulle ni rekommendera en vän eller kollega att lyssna på en Hjärnkollsambassadör?