Avstämningsmöte – Ambassadörer

Avstämningsmöte - Ambassadörer - December 2022
Måndag - 5 december
Tisdag - 6 december
Onsdag - 7 december
Fredag - 9 december
Måndag - 12 december
Tisdag - 13 december
Onsdag - 14 december