Utvärdering för åhörare

Utvärdering - Åhörare
1b. Var föreläsningen fysisk eller digital? *
3. Tyckte du att föreläsningen bidrog till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa? *
4. Motsvarade föreläsningen dina förväntningar? *
8a. Skulle du rekommendera en vän eller kollega att lyssna på en Hjärnkollsambassadör? *
9a. Om föreläsningen var digital - Hur upplevde du att tekniken fungerade?