Ny Ambassadörsprofil – Del 2 av 3

Ny Ambassadörsprofil - Del 2/3

Social media, hemsida och blogg

Ange endast länkar till de sociala media som du vill visa i din profil och som är relevanta för ditt ambassadörsskap. Din privata Instagram t.ex. är kanske inte lämplig att hänvisa till och ha med här om det i stort sett bara innehåller frukostbilder eller selfies.
Du behöver inte klistra in hela adressen, https://www.facebook.com/ - kommer att läggas till före om du inte gör det.
Du behöver inte klistra in hela adressen, https://www.instagram.com/ - kommer att läggas till före om du inte gör det.
Du behöver inte klistra in hela adressen, https://www.twitter.com/ - kommer att läggas till före om du inte gör det.
Du behöver inte klistra in hela adressen, https://www.linkedin.com/in/ - kommer att läggas till före om du inte gör det.
Du behöver inte klistra in hela adressen, https://www.youtube.com/channel/ - kommer att läggas till före om du inte gör det.
Hela länken måste anges.
Hela länken måste anges.
Finns det övriga sociala media som du har, men som inte nämns ovan så skriv det här (hela länkar krävs).

Specifika länkar (såsom radioklipp, podcast etc.)

Här kan du ange om det finns några specifika länkar till material som du vill visa upp på din profil. Självklart skall det vara länkar som är för material där du själv gestaltas i någon form, så en länk till favoritreceptet t.ex. är ju helt meningslöst att lägga med här 🙂
En länk + beskrivning per rad. T.ex. Radiointervju - www.sr.se