Maria Samuelsson

Föreläser om: Bipolär diagnos, psykoser, ECT, bemötande, heldygnsvård, betydelsen av nätverk/anhöriga, se individen, kommunikation, hopp.

Erfarenheter av: Livet sedan 1973, karriär i
IT-branschen, bipolär diagnos sen 2006, återhämtning, bemötande, heldygnsvård, samtalsleda Patientforum i Psykiatrin, BISAM i fem år om inflytande för brukare/patienter och anhöriga inom socialpsykiatrin och psykiatrin, föreläsa för myndigheter, vården, gymnasium, mamma.

 

BOKA AMBASSADÖR