Tjipke Stella Schmidt

Föreläser gärna om: Situationen i skolan som icke utredd, situationen som kroniskt sjuk, utanförskap, samhällets press och förväntningar, bemötande hos myndigheter, positivitets- och hälsohets.

Erfarenhet av: ADHD, Borderline, Ångestsyndrom, Highly Sensitive Personality.

BOKA AMBASSADÖR