Tjipke Stella Schmidt

Tjipke Stella Schmidt

Ambassadör

Kort presentation

Tjipke Schmidt erbjuder en konceptföreställning vid namn ”Inte riktigt som du”. I denna får vi ta del av hennes tankar och känslor kring livet med psykisk ohälsa i en form som rör sig mellan föreläsning och teater, med inslag av sång och musik. 

Bakgrund

Tjipke växte upp på landet i en socio-kulturell miljö som skiljde sig mycket från hennes familjs liv och värderingar och detta ledde till stort utanförskap. Begrepp som ADHD och emotionell instabilitet var okända och Tjipke hade stora krav på sig att ”sköta sig” och ”skärpa sig” och göra bra ifrån sig i skolan, samtidigt som hennes psykiska problematik blev allt större under tonåren.

Beskrivning av den psykiska ohälsan

Under gymnasietiden började Tjipke få tilltagande problem med depression och ångest med starka självmordstankar. Under unga vuxenåren så flyttade Tjipke runt mycket, kände sig rotlös och hade svårt att hantera sin allt mer omfattande psykiska ohälsa, då hon upplevde att ingen tog henne på allvar. I vuxen ålder har Tjipke fått en rad diagnoser, tex ADHD, bipolär sjukdom, emotionell instabilitet och tourettes syndrom, vilka har varit till stor hjälp för självkännedom och coping-strategier.

Vändpunkten i livet

Vändpunkten kom då Tjipke fick en möjlighet att flytta till Lund 2009. I Lund finns ett klimat som passar Tjipke bättre, samt här har hon närhet till sina bröder vilka erbjuder stort stöd. Här har hon träffat människor som accepterar henne för den hon är och har även haft värdefulla vårdkontakter som erbjudit stor hjälp. Hon upplever att hon har bra redskap för att hantera tillvaron.

Hur ser livet ut idag?

Idag har Tjipke varit förtidspension under ett antal år, hon har aldrig kunnat återgår till arbete, men livet känns värdefullt då hon delar det med en särbo och en katt  som ger stort stöd och mycket kärlek.

Vad kan åhöraren förvänta sig av föreläsningen?

Tjipke vill med sin föreställning bidra till en positiv attitydförändring till psykisk ohälsa och vill öka förståelsen för psykisk ohälsa och den problematik som den kan föra med sig. Tjipke gestaltar engagerande och inlevelsefullt ett liv med psykisk ohälsa. Hon fördjupar sig inte i fakta, utan bjuder in åskådarna till sin känslovärld på ett målande vis. Föreställningen handlar mycket om att överbrygga gapet mellan människor och om att hitta ljuspunkter i mörkret.

Övrigt

Jag vill har tillgång till ett piano då jag framträder, då föreställningen innehåller musik. Jag föreläser för alla grupper från ca 15 års ålder.

BLOGGINLÄGG AV TJIPKE

Jag lever med ADHD

Idag 15/3 är det NPF-dagen och jag vill lägga fokus på ADHD. Jag skriver utifrån mitt eget perspektiv och tar upp problematik som jag levt med under hela livet. Alla med ADHD fungerar olika och upplevelserna kan se väldigt olika

Läs mer »

Smärtgränser

Idag 1/3 är det internationella dagen mot diskriminering. Det område där jag har mött mycket diskriminering är min hypersensitivitet. Att leva med HSP (highly sensitive personality) innebär att lära sig leva med känslan av att ingen bryr sig om ens

Läs mer »

Våga lyssna!

Psykisk ohälsa har varit en del av min vardag sedan jag var 16 år och självmordstankar och planer har jag haft i perioder sedan jag var 18 år.  En av de starkaste känslorna jag alltid har haft kring mina självmordstankar

Läs mer »

I en tid fylld av oro och ovisshet

Idag 5:e maj har Hjärnkoll en återkommande kampanjdag under devisen ”Prata fem minuter om psykisk ohälsa”. I år så känns det aktuellare än någonsin att vi öppnar upp samtalet om hur vi egentligen mår. I en tid fylld av oro

Läs mer »

BOKA FÖRELÄSNING MED TJIPKE

Önskar du ha föreläsningen

Kommentarsfunktionen är stängd.